Drivkraften i EBC

Bestyrelsen:

Formand: Johnny Riisberg

Næstformand: Kim Petersen

Kasserer: Niels Ib Mathiasen

Betyrelsesmedlem: Kasper Jensen

Sekretær: Johnny Rasmussen

Turneringsleder: Patrick Petersen

Ungdomsleder: Swen Jønsson

 

Bestyrelses-suppleanter:

1: Preben Matthiesen

2: Gilbert Albertsen

 

Klubhusansvarlig: Gilbert Albertsen

Oldboys/girls-representant: Roald Olesen

 

Revisor 1: Gilbert Albertsen

Revisor 2: Preben Matthiesen

Revisor-suppleant: Niels Ib Matthiesen.