Drivkraften i EBC

Bestyrelsen:

Formand: Jens Bay (2323 3012)

Næstformand: Kent Sarac Hansen (2533 2646)

Kasserer: John Larsen (2323 16509)

Sekretær: Johnny Rasmussen (2553 4298)

Turneringsleder: Johnny Rissberg (3177 0976)

Ungdomsleder: Karsten Lykke Kristensen (3150 5027)

IT ansvarlig: Kent Sarac Hansen (2533 2646)

 

Bestyrelses-suppleanter:

1: Niels Nielsen (6127 9192)

2: Gilbert Albertsen (4122 9278)

 

Klubhusansvarlig: Gilbert Albertsen (4122 9278)

Oldboys/girls-repræsentant: Roald Olesen (2078 4810)

 

Revisor 1: Gilbert Albertsen (4122 9278)

Revisor 2: Vagn Mikkelsen (2218 4900)

Revisor-suppleant: Preben Matthiesen  (5041 4865)

 

Vagtplan:

Mandag 9:00 - 12:00:
Kurt Hansen (5148 5592)

Mandag 18:30 - 21:30:
Lige uger: Preben Matthiesen (5041 4865)
Ulige uger: Swen Jønsson (6080 9030)

Tirsdag 9:00 - 12:00:
Roald Olesen (2078 4810)

Tirsdag 18:30 - 21:30:
Lige uger: Roald Olesen (2078 4810)
Ulige uger: Valther Juhl (2495 7068)

Onsdag 9:00 - 12:00:
 Lige uger:  Jens Bay (2323 3012)

Ulige uger: Valther Juhl (2495 7068)

Onsdag 18:30 - 21:30:
Lige uger:  John Larsen (2323 16509)
Ulige uger: Jens Bay (2323 3012)

Torsdag 13:00 - 16:00:
Jørgen Bjerre Jensen (3049 6177)

Torsdag 18:30 - 21:30:
Lige uger: Niels Kristian Nielsen (6127 9192)
Ulige uger: Per Botteleth (3026 3102

Fredag Lukket