Drivkraften i EBC

Bestyrelsen:

Formand: Jens Bay (2323 3012)

Næstformand: Kent Sarac Hansen (2533 2646)

Kasserer: John Larsen (2323 16509)

Sekretær: Johnny Rasmussen (2553 4298)

Turneringsleder: Valther Juhl (2495 7068)

Ungdomsleder: Jens Bay (2323 3012)

IT ansvarlig: Kent Sarac Hansen (2533 2646)

Niels Nielsen (6127 9192)

Niels Ib Matthiesen.

 

Bestyrelses-suppleanter:

1: Preben Matthiesen (5041 4865)

2: Gilbert Albertsen (4122 9278)

 

Klubhusansvarlig: Gilbert Albertsen (4122 9278)

Oldboys/girls-representant: Roald Olesen (2078 4810)

 

Revisor 1: Gilbert Albertsen (4122 9278)

Revisor 2: Preben Matthiesen (5041 4865)

Revisor-suppleant: Niels Ib Matthiesen.

 

Ungdomsleder: Jens Bay (2323 3012)