Indkaldelse til generalforsamling

GENERALFORSAMLING MANDAG d.5-3 KL. 1830

 

Ordinær generalforsamling

Mandag den 5. Marts 2018 kl. 18,30

Dagsorden:

 

  • Valg af dirigent og referent.

 

 

  • Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning.

 

 

  • Fremlæggelse af revideret årsregnskab for perioden 1/1 – 31/12 2017.

 

 

  • Fastsættelse af kontingent.

 

 

  • Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018.

 

 

  • Turneringslederens beretninger. ( Intern/Ekstern )

 

 

  • Behandling af indkomne forslag.

 

 

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer. ( 2 år ) På valg er: Kurt Hansen, modtager ikke genvalg. Patrick V. Petersen, Jens Bay, modtager genvalg og Valther Juhl modtager ikke genvalg.

 

8a. Valg af 2 bestyrelses suppleanter for et år. Kent S. Hansen og Allan Olsen ( Allan Olsen udmeldt )

Valg af 2 revisorer ( 1 år ) På valg er: Mads Virenfeldt og Finn Thyme

Valg af revisor suppleant. ( 1 år ) På valg er: Erland Knudsen

Valg af Ungdomsleder. ( 1 år ) På valg er: Mathias Davidsen modtager ikke genvalg

Valg af Old Boys/Girls repræsentant. ( 1 år ) På valg er: Roald Olesen modtager genvalg

Eventuelt

Sidste frist for indlevering af forslag til generalforsamlingen er den 19. februar 2018. kl. 18.00

Vel mødt, på vegne af bestyrelsen.

Kurt Hansen