Ordensregler

 1. Alle borde skal støvsuges inden de tages i brug første gang på dagen.
 2. Ballerne renses i polermaskinen inden brug.
 3. Bordene må ikke benyttes med beskidte hænder.
 4. Undgå unødig støj der kan genere andre.
 5. Undlad at smide med ballerne på bordet. Tril dem derhen hvor du vil have dem.
 6. Bordet skal dækkes til med klæde og lyset slukkes, når du forlader bordet.
 7. Medbragt mad skal spises inden eller efter at du spiller billard, og du ryder op efter dig selv. Affald skal i skraldespandene, og tomme flasker skal i de opstillede kasser. Affald der indeholder madrester skal i containeren udenfor.
 8. Egne medbragte drikkevarer kan ikke nydes i foreningens lokaler, medmindre det er udenfor normal åbningstid.
 9. Askebægeret ved hoveddøren er ikke en skraldespand. Benyt de rigtige.
 10. Branddørene SKAL være lukkede i perioden 1/10 - 31/3, for at undgå at billardbordene tager skade af kuldepåvirkningen.
 11. Foreningens ejendom er også din ejendom. Behandl tingene med respekt.

Bestyrelsen og vagthavende er ansvarlige for at disse regler overholdes. Alle medlemmer af foreningen opfordres til selvjustits, samt hjælpe andre medlemmer, der ikke helt har forstået reglerne.

Bestyrelsen forbeholder sig retten (jfr. foreningens vedtægter) til at idømme sanktioner til medlemmer, der gentagne gange efter påtale bryder disse regler.