Offentlige tilskud & Fonds-midler

Esbjerg Ugeavis Fond 11-09-2014

I forbindelse med at Esbjerg Billard Club har flyttet borde til fast gulv, fået nye beklædninger samt flytning af lamper m.m., har klubben søgt forskellige fonde. Dette har båret frugt og fra Esbjerg Ugeavis Fond har vi modtaget 12.500,00 kr. Vi siger hjertelig tak for denne store hjælp.

På Esbjerg Billard Club's vegne

Kurt Hansen

Esbjerg Ugeavis Fond 04-06-2012

Esbjerg Billard Club har søgt støtte til vores ungdomsafdeling igennem mange forskellige fonde. Dette har resulteret i et tilskud fra Esbjerg Ugeavis Fond på 5.000,00 kr. Vi siger hjertelig tak for denne store hjælp.

På Esbjerg Billard Club's vegne

Jens Bay

Fritidskulturel Anlægspulje 2012

Kultur- og Fritidsudvalget har den 28. februar 2012 besluttet at give et tilskud på 41.361 kr i værdi for Esbjerg Billard Club til indkøb af keglebord.

Vi takker på vegne af foreningen!

Bestyrelsen

Fritidskulturel Anlægspulje 2011

Kultur- og Fritidsudvalget har den 11. januar 2011 besluttet at give et tilskud på 27.354 kr i værdi for Esbjerg Billard Club til udskiftning af carambole turneringsbord.

Vi takker på vegne af foreningen!

Bestyrelsen